poslamaýan polat dik dik basgançakly nasos

Gysga düşündiriş:

SLG / SLGF öz-özünden sorulmaýan dik köp basgançakly merkezden gaçyryş nasoslary bolup, adaty hereketlendiriji bilen oturdylýar, hereketlendiriji wilka, motor oturgyjynyň üsti bilen, nasos şahasy bilen göni basyşly barrel we akym geçiriji bilen birleşdirilýär. komponentler motor oturgyjy bilen suw çykaryjy bölümiň arasynda çekiş boltlary bilen kesgitlenýär we nasosyň suw girişi we çykyşy nasosyň düýbüniň bir setirinde ýerleşýär;nasoslar, zerur bolan ýagdaýynda olary gury hereketden, fazanyň ýoklugyndan, artykmaç ýüklemekden we ş.m. goramak üçin akylly goragçy bilen üpjün edilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çyzgy

SLG / SLGF öz-özünden sorulmaýan dik köp basgançakly merkezden gaçyryş nasoslary bolup, adaty hereketlendiriji bilen oturdylýar, hereketlendiriji wilka, motor oturgyjynyň üsti bilen, nasos şahasy bilen göni basyşly barrel we akym geçiriji bilen birleşdirilýär. komponentler motor oturgyjy bilen suw çykaryjy bölümiň arasynda çekiş boltlary bilen kesgitlenýär we nasosyň suw girişi we çykyşy nasosyň düýbüniň bir setirinde ýerleşýär;nasoslar, zerur bolan ýagdaýynda olary gury hereketden, fazanyň ýoklugyndan, artykmaç ýüklemekden we ş.m. goramak üçin akylly goragçy bilen üpjün edilip bilner.

Arza
raýat gurluşygy üçin suw üpjünçiligi
howa ýagdaýy we ýyly aýlanyş
suwy bejermek we ters osmoz ulgamy
azyk senagaty
lukmançylyk pudagy

Spesifikasiýa
S : 0.8-120m3 / sag
H : 5.6-330m
T : -20 ℃ ~ 120 ℃
p : max 40bar

Twentyigrimi ýyllyk ösüşden soň, bu topar Şanhaý, Jiangsu we Zhejiang we ş.m. ykdysadyýetiniň ösen sebitlerinde 550 müň inedördül metr meýdany tutýan bäş sany senagat parkyny saklaýar.

6bb44eeb


  • Öňki:
  • Indiki: