درباره ما

خوش آمدی

شرکت شانگهای لیانچنگ (گروه) یک شرکت بزرگ داخلی شناخته شده است و چندین عملیات آن تحقیق و تولید پمپ، شیر و سیستم حمل و نقل سیال، سیستم کنترل الکترونیکی و تجهیزات حفاظت از محیط زیست را پوشش می دهد.محصولات ما به طور گسترده در زمینه کارهای شهری، حفاظت از آب، معماری، آتش نشانی، برق، حفاظت از محیط زیست، نفت، صنایع شیمیایی، معدن و پزشکی استفاده شده است.

ادامه مطلب
ادامه مطلب

گواهینامه ها

افتخار و احترام
ادامه مطلب