rreth nesh

mirëseardhje

Shanghai Liancheng (Group) Co., Ltd. është një ndërmarrje e njohur vendase e grupit të madh dhe shumë-operacionet e saj mbulojnë kërkimin dhe prodhimin e sistemit të transportit të pompës, valvulave dhe lëngjeve, sistemit elektronik të kontrollit dhe pajisjeve për mbrojtjen e mjedisit.Produktet tona janë përdorur gjerësisht në fushat e punimeve komunale, ruajtjes së ujit, arkitekturës, shuarjes së zjarrit, energjisë elektrike, mbrojtjes së mjedisit, naftës, industrisë kimike, minierave dhe mjekësisë.

Lexo më shumë
Lexo më shumë
Lexo më shumë