අපි ගැන

සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Shanghai Liancheng (Group) Co., Ltd යනු දේශීය සුප්‍රසිද්ධ විශාල කණ්ඩායම් ව්‍යවසායයක් වන අතර එහි බහු-මෙහෙයුම් මගින් පොම්ප, කපාට සහ තරල ප්‍රවාහන පද්ධතිය, ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලන පද්ධතිය සහ පාරිසරික ආරක්ෂණ උපකරණ පර්යේෂණ සහ නිෂ්පාදනය ආවරණය කරයි.අපගේ නිෂ්පාදන නාගරික කටයුතු, ජල සංරක්ෂණය, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, ගිනි නිවීම, විදුලි බලය, පාරිසරික ආරක්ෂාව, ඛනිජ තෙල්, රසායනික කර්මාන්තය, පතල් කැණීම් සහ වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රවල පුළුල් ලෙස භාවිතා කර ඇත.

තවත් කියවන්න

අපගේ නිෂ්පාදන

ඔබට හොඳම
තවත් කියවන්න

සහතික

ගෞරවය
තවත් කියවන්න